Vítejte na stránkách Základní školy Tvarožná!

Základní škola ve Tvarožné je v současné době málotřídní škola, ve které se učí přibližně 40 – 70 žáků 1. stupně, a to ve čtyřech třídách. Dva ročníky jsou tedy spojené do jedné třídy, ale tato zdánlivá nevýhoda se při bližším pohledu mění ve výhodu, která žákům naší školy nabízí nadstandardní počet dětí ve třídě. Při nízkém počtu žáků se učitelka může individuálně věnovat každému z nich, což je ve větších školách při běžném počtu přes dvacet žáků takřka nemožné. Spojené třídy vedou děti také k samostatnosti a schopnosti aktivně spolupracovat, na což dbáme také v našem školním vzdělávacím programu. Je zřejmé, že škola nemá kapacitu na to, aby se stala úplnou základní školou se všemi devíti ročníky, ale může výborně sloužit k nastartování dětí k celoživotnímu vzdělávání, které se v současné době jeví jako naprosto nezbytné.

 

 


copyright © 2012 - ZŠ Tvarožná


Kontakt

ZŠ Tvarožná
příspěvková organizace

664 05 Tvarožná 176

Tel.: 731 117 814
      
skola@skolatvarozna.cz 
skola.tvarozna@seznam.cz

IČO: 70875472
ID datové schránky: gb8mtn5
číslo bankovního účtu: 168100144/0300

 

družina: 603 229 099
jídelna: 731 650 706
 

 

 


Aktuální dění

01.07.2019

Užijte si pohodové prázdniny!