Družina

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Kontakt:

Družinový mobil: 603 229 099

Družinový e-mail: druzina.tvarozna@seznam.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Pokorná, DiS. (vychovatelka I. oddělení ŠD), Zdeňka Palečková (vychovatelka II. oddělení ŠD)

Ranní družina

Funguje každý den od 7:00 do 7:50 hodin a je pro žáky, kteří přicházejí do školy mezi 7:00 a 7:15 hodin.

Odpolední družina

Je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin. Vzhledem k většímu počtu žáků v odpoledních hodinách je družina členěna do dvou oddělení. Rozřazení žáků do oddělení je zcela v kompetenci školy.

Aktivity

Od 13:00 do 15:00 hodin probíhá v obou oddělení řízený program, proto je možné děti vyzvedávat pouze do 13:00 hodin, nebo od 15:00 hodin.

Přihláška

Přihlášku do školní družiny obdrží žák první školní den od své třídní učitelky.

Příspěvek na pitný režim, kapesníky a drobné odměny je 200 Kč na pololetí.

Čas odchodu ze ŠD

Na zadní straně přihlášky do školní družiny je nutné uvést čas, kdy bude žák odcházet a kdo ho bude vyzvedávat (uvést celé jméno osoby), popřípadě zda bude chodit z družiny sám. V průběhu roku je samozřejmě možné čas odchodu změnit na přihlášce u paní vychovatelky.

Družinový deníček

Na začátku školního roku dostanou žáci svůj družinový deníček, který slouží pro komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami ŠD. Mimořádnou změnu odchodu či omluvení z družiny je nutné mít zapsané v družinovém deníčku! Telefonické omlouvání dětí, omluvenka napsaná na papír ani omluvy přes e-mail nejsou možné! E-mail slouží na komunikaci a sdělení organizačních záležitostí, nikoliv na omlouvání dětí.

Těšíme se na vás.

Se začátkem nového školního roku 2017/2018 zahájila svou činnost také školní družina s celoročním projektem pod názvem Dobrodružství. Nabízí se nám tak mnoho možností jak se „vyřádit“ ve všech směrech, výtvarném, literárním, hudebním či pohybovém. Obě oddělení se pustila za dobrodružstvím s velkým elánem.

Ďábelská archa, označení II. oddělení, se vydala na velkou plavbu se svými loďkami a pořídila si i své deníky. Zúčastnila se rovněž barevného dne a k této příležitosti vytvořila mandaly s podzimní tématikou. Barevné podzimní listí nás inspirovalo k vytvoření krásných indiánských čelenek. Po celý zářijový měsíc jsme se snažili využít slunného počasí k pobytu venku.

Měsíc říjen byl ve školní družině ve znamení strašidel a strašidýlek, i bubáků. Připomněli jsme si jednak naše stará známá strašidla, jako je bílá paní, bezhlavý rytíř, polednice, klekánice, hejkal, ohnivý mužík, ale poznali jsme i moderní strašidla, která se vyskytují v současných moderních pohádkách či filmech. Zkusili jsme si rovněž i nějaká strašidla vyrobit i nakreslit. Společně jsme se pustili do výroby starého hradu, který obsadili duchové, netopýři, černé kočky (předznamenání nastávajícího Halloweenu).
V pondělí 30.října se uskutečnila halloweenská párty, kde se předvedla celá řada krásných masek. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a zasmály se u vtípků, hádaly hádanky. Vše pro menší připravili starší žáci. A nezůstali jsme pouze u strašidel.
Spousta napadaného listí nás inspirovala k tvorbě lesních skřítků, malých svícnů, girland a velkých obrazů, které jsme vytvořili na školním dvoře. Můžete zhlédnout ve fotogalerii. Jedno odpoledne jsme pouštěli draky. Měli jsme štěstí, že foukal vítr. Děti byly nadšené a my učitelky spokojené, že se akce vydařila. Že jsme se trochu ušpinili, nakonec patří k podzimu.

A listopad je za námi.
Tématem tohoto měsíce byl Vesmír a vesmírné objevy. Připomněli jsme si, že před šedesáti lety byl vyslán první živý tvor do kosmu. Nejslavnějším se stal pes Lajka. A další první: Jurij Gagarin – první člověk ve vesmíru, Valentina Těreškovová – první žena ve vesmíru a následoval první muž na Měsíci – Neil Armstrong. K tomuto tématu jsme nakreslili rakety s Lajkou, velký projekt – jak si představujeme vesmír, vyrobili makety raket. Samozřejmě jsme využívali i pěkných dnů k pobytu venku. Oblíbená byla „Velká pardubická“, hod oštěpem – špejle zatížená plastelínou, dokonce jsme hráli i kuličky.

V posledních dvou týdnech nám ale dost času také zabraly výrobky na vánoční jarmark. Připravujeme i vystoupení na vánoční besídku. Dál už ale nic neprozradíme. Nyní se už všichni těšíme na Vánoce.

Přejeme Vám krásné Vánoce plné pohody a štěstí.

S přáním všeho nejlepšího v novém roce, nám dovolte menší ohlédnutí do prosince.

Měsíc prosinec byl ve školní družině ve znamení příprav na vánoční jarmark a školní vánoční besídku. Začátkem tohoto měsíce jsme ve škole uvítali Mikuláše s čerty a anděly. Vytvořili jsme malé čertovské peklo. Pokoušeli jsme se také zdobit perníčky. Neodolali jsme však jejich vůni a s velkou chutí jsme je hned snědli. Jen velcí andělé zůstali nedotčení. S dalšími výtvory družiny jste se mohli seznámit na vánočním jarmarku. Děkujeme, že se Vám některé naše výrobky zalíbily a také jste si je i zakoupili.

V úterý 19.12. jsme měli malou vánoční besídku. Nejdříve první oddělení nazdobilo stromeček s pomocí některých starších žáků. Pak se trochu zatancovalo. Po tomto úvodu jsme se sesedli kolem krásného adventního věnce (který vytvořila paní školnice), zapálili si na něm svíčky (p. vychovatelky), zazpívali si koledy a povídali si o vánočních tradicích a zvycích. Některé zvyky jsme si i vyzkoušeli, např. hod střevícem, krájení jablíček a pouštění lodiček. Všem dětem se vánoční sezení líbilo.

Vyvrcholením našich vánočních příprav byla školní vánoční besídka. První oddělení zazpívalo koledu Nesem vám noviny a skutečně děti tohoto oddělení zazpívaly neznámou píseň Starý gramofon. Druhé oddělení si připravilo pohádku Mrazík. Její předvedení se setkalo s velkým úspěchem. I chvála od spolužáků byla pro aktéry příjemná. Rovněž i my vychovatelky jsme jejich výkon ocenily.

Nezapomínali jsme samozřejmě ani na pobyt venku, ať již na školní zahradě či vycházkou do obce, kde jsme nahlíželi do oken, zda jsou již vánočně vyzdobená.

Leden ve školní družině byl plný komiksů a komiksových postav. Některé komiksové příběhy jsme si přečetli, ale také jsme vytvořili své vlastní příběhy. Připomněli jsme si některé velmi známé komiksové postavy. Kdo chtěl, mohl stvořit i svou postavu a samozřejmě ji pojmenovat. Když to bylo možné a napadlo nám trošičku sněhu, hned jsme se pokusili na školní zahradě postavit sněhuláky či malé pevnosti.

Měsíc únor ve ŠD proběhl ve znamení karnevalů a masopustu. Vyrobili jsme některé tradiční masopustní masky a v nich jsme se vydali na malou vycházku kolem školy. Zazpívali jsme si do pochodu jednoduchou masopustní písničku. Po této krátké vycházce se uskutečnila malá masopustní zábava. V druhé polovině února bylo velmi chladné počasí, tak jsme se spíše zdržovali ve škole.

V měsíci březnu nám probíhala ve ŠD současně dvě témata. První téma – vynálezy. Seznámili jsme se s několika důležitými vynálezy, které byly dále zdokonalovány. Např. takové kolo. Kde všude našlo uplatnění. Druhé téma – příchod jara a Velikonoce. Musím pochválit některé žáky, kteří byli velmi šikovní při výtvarných činnostech jak v kreslení i v tvorbě modelů. A nebyly to práce spojené pouze s vynálezy, ale i velikonoční dekorace. Horší to bylo ovšem s pobytem venku, neboť nás jaro zaskočilo s chladným počasím.

Duben byl velkou výpravou do minulosti. Nejdříve jsme se ocitli v pravěku. Povídali jsme si, jak se v té době lidem asi žilo. Jestli jejich život byl jednodušší než dnes, co dělali. Pokusili jsme se vyrobit jednoduché pravěké hudební nástroje, vytvořili jsme jeskynní malbu s výjevy zvířat a jednoduchých postav, jako poslední činnost, kterou jsme si zkusili, byly jednoduché keramické mísy, hrnce. Pak jsme se posunuli do doby středověku. Povídali jsme si o prvních knihách, jejich zdobení, tzv. iluminace. Ty jsme se také pokusili i sami vytvořit. Zaujaly nás stavby z období románského a gotického. V gotice nás uchvátily nádherné vitráže. Také malá gotická okna vytvořili. Poznali jsme, jak se lidé v těchto obdobích oblékali.

Koncem dubna jsme také vyráběli dárek pro naše maminky, které měly druhou neděli v květnu svůj svátek. Snad jim naše květinové košíčky udělaly radost.

V květnu jsme nahlédli do tajů přírody. Měli jsme dvě témata – říši živočišnou a rostlinnou. V obou případech jsme si povídali o různých nej…., např. nejrychlejší živočich, největší živočich či strom, nejvíce páchnoucí květina, aj. Vytvořili jsme si pak nádherné barevné motýly, bělásky – vystřihované vzory, lekníny.


copyright © 2012 - ZŠ Tvarožná


Kontakt

ZŠ Tvarožná
příspěvková organizace

664 05 Tvarožná 176

Tel.: 731 117 814
      
skola@skolatvarozna.cz 
skola.tvarozna@seznam.cz

IČO: 70875472

 

družina: 603 229 099
jídelna: 731 650 706
 

 

 


Aktuální dění

01.07.2018

Užijte si pohodové prázdniny!